Potrebujete poradiť?

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jaz­dí­te po diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách v moto­ro­vom vozid­le s cel­ko­vou hmot­nos­ťou do 3,5 tony, neza­bud­ni­te na kúpu elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky. Zakú­pe­ním elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky sa vaše vozid­lo dosta­ne do cen­trál­nej evi­den­cie a môže­te na svo­je ces­ty využí­vať spo­plat­ne­né úse­ky ciest.
Zobraziť článok

Bezpečnosť vodiča

Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.
Zobraziť článok

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.
Zobraziť článok
Užitočné tipy 21.11.2022

2 minúty čítania

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jazdíte po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, nezabudnite na kúpu elektronickej diaľničnej známky. Zakúpením elektronickej diaľničnej známky sa vaše vozidlo dostane do centrálnej evidencie a môžete na svoje cesty využívať spoplatnené úseky ciest.

Užitočné tipy 21.11.2022

4 minúty čítania

Bezpečnosť vodiča

Nechceme vám radiť, ako jazdiť, ale priblížime vám zopár rád ako bezpečnejšie jazdiť, ako sa správať v premávke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volantom a dáme vám tipy ako sa správať v krízových situáciách.

Užitočné tipy 17.10.2022

3 minúty čítania

Zvládnete dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť?

Každá cesta so sebou prináša určité riziko, že môže nastať škodová udalosť respektíve môže sa stať dopravná nehoda a zmeniť tak pohodlnú cestu na nočnú moru. Je však samozrejmosťou to, že šofér ma prispôsobiť jazdu stavu vozovky, jazdiť bezpečne a predvídať situácie na ceste.

Užitočné tipy 17.10.2022

3 minúty čítania

Na čo si dať pozor pri prezúvaní

Leto sa nám pomaly ale isto skončilo a nastupuje čas na výmenu pneumatík. Ľudia sa častokrát pýtajú, kedy je ten správny čas na prezutie a na čo si dať pozor, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám.

Rozhovory 17.10.2022

5 minút čítania

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spoločnosť nedávno prešla kompletným rebrandingom – z pôvodného sales field force sa stala Naut Group. Cieľom bolo zjednotiť celú skupinu pod jednou značkou a naprieč všetkými trhmi. Čo to v praxi znamená? Všetko nám vysvetlil managing director spoločnosti Naut Group pre Slovensko Igor Biro.

Užitočné tipy 21.09.2022

2 minúty čítania

Ako správne zabehnúť nové auto

V dnešnej dobe ak si chce človek zaobstarať nové auto musí sa obrniť trpezlivosťou a čakaním. V lepších prípadoch to budú mesiace, prípadne aj celý rok. Avšak pri vysnívanom aute sú ľudia ochotní počkať. Keď už sa dostanú k svojmú „miláčikovi“ tešia sa z každého najazdeného kilometra. Odborníci odporúčajú že prých 1000 km treba s autom jadziť opatrne.

Užitočné tipy 21.09.2022

2 minúty čítania

Správny výber automobilu

Naskytne sa nám hneď prvá otázka – kúpiť diesel či benzín? Toto sa ešte stále pýta mnoho ľudí pred tým ako chcú do auta zainvestovať.

Rozhovory 24.08.2022

3 minúty čítania

Rozhovor: Norbert Hovančák člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za korporátne bankovníctvo

S Arvalom aktívne spolupracujeme od roku 2018 a náš fleet má už viac ako 400 vozidiel, čo jasne potvrdzuje, že nám to spolu funguje dobre. Spoluprácu neustále rozvíjame, máme za sebou viaceré kampane, oslovujeme nové segmenty, prinášame inovácie a zlepšenia pre klientov.

Užitočné tipy 22.08.2022

2 minúty čítania

5 vecí, na ktoré treba myslieť pri zapnutej klimatizácii

Klimatizácia už je dnes súčasťou každého nového automobilu a vodiči ju kvôli klimatickým zmenám musia používať čím ďalej tým viac. Teploty v letných mesiacoch sa často šplhajú k 35 stupňom, kedy je použitie klimatizácie nevyhnutné.

Užitočné tipy 22.08.2022

2 minúty čítania

Asistenčné systémy - vyznáte sa vo všetkých skratkách?

Dnešné moderné automobily musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, aby bola posádka v bezpečí a pohodlí. Výrobcovia nám to ale neuľahčujú, a povinné asistenčné systémy označujú ničnehovoriacimi skratkami. Na takéto označenia už si mnohí zvykli a vo výpise výbavy už tieto riadky prehliadajú. Čo sa ale pod týmito písmenkami skrýva?

Užitočné tipy 25.07.2022

1 minúta čítania

Travel hacks: Ako sa vyhnúť drahým turistickým pasciam na road tripe

Predražené magnetky, fejkové atrakcie a pláže, v ktorých vidíte akurát tak more selfie tyčiek. Určite ste si zažili drahé turistické pasce, ktoré nalákajú neskúsených turistov a oberú ich o peniaze aj čas. Pozrite si naše tipy, ako sa im vyhnúť.

Užitočné tipy 25.07.2022

2 minúty čítania

Kolóna v horúčave: Ako ušetriť vodu, jedlo a sily

Leto. Tri mesiace blaženého tepla, nekončiaceho slnka a road tripov. A nanešťastie, niekedy aj dopravných kolón. V letnom čísle nášho magazínu vám preto prinášame niekoľko tipov, ako zvládnuť dopravnú zápchu v horúčave a na čo myslieť ešte skôr, než sa vydáte na cestu.