Potrebujete poradiť?

Ako správne zabehnúť nové auto

V dneš­nej dobe ak si chce člo­vek zaob­sta­rať nové auto musí sa obr­niť trpez­li­vos­ťou a čaka­ním. V lep­ších prí­pa­doch to budú mesia­ce, prí­pad­ne aj celý rok. Avšak pri vysní­va­nom aute sú ľudia ochot­ní počkať. Keď už sa dosta­nú k svoj­mú milá­či­ko­vi“ tešia sa z kaž­dé­ho najaz­de­né­ho kilo­met­ra. Odbor­ní­ci odpo­rú­ča­jú že prých 1000 km tre­ba s autom jadziť opatr­ne.
Zobraziť článok

Správny výber automobilu

Naskyt­ne sa nám hneď prvá otáz­ka – kúpiť die­sel či ben­zín? Toto sa ešte stá­le pýta mno­ho ľudí pred tým ako chcú do auta zain­ves­to­vať.
Zobraziť článok

Asistenčné systémy - vyznáte sa vo všetkých skratkách?

Dneš­né moder­né auto­mo­bi­ly musia spĺňať prí­sne bez­peč­nost­né kri­té­riá, aby bola posád­ka v bez­pe­čí a pohod­lí. Výrob­co­via nám to ale neuľah­ču­jú, a povin­né asis­tenč­né sys­té­my ozna­ču­jú nič­ne­ho­vo­ria­ci­mi skrat­ka­mi. Na také­to ozna­če­nia už si mno­hí zvyk­li a vo výpi­se výba­vy už tie­to riad­ky pre­hlia­da­jú. Čo sa ale pod tými­to pís­men­ka­mi skrý­va?
Zobraziť článok
Užitočné tipy 21.09.2022

2 minúty čítania

Ako správne zabehnúť nové auto

V dnešnej dobe ak si chce človek zaobstarať nové auto musí sa obrniť trpezlivosťou a čakaním. V lepších prípadoch to budú mesiace, prípadne aj celý rok. Avšak pri vysnívanom aute sú ľudia ochotní počkať. Keď už sa dostanú k svojmú „miláčikovi“ tešia sa z každého najazdeného kilometra. Odborníci odporúčajú že prých 1000 km treba s autom jadziť opatrne.

Užitočné tipy 21.09.2022

2 minúty čítania

Správny výber automobilu

Naskytne sa nám hneď prvá otázka – kúpiť diesel či benzín? Toto sa ešte stále pýta mnoho ľudí pred tým ako chcú do auta zainvestovať.

Rozhovory 24.08.2022

3 minúty čítania

Rozhovor: Norbert Hovančák člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za korporátne bankovníctvo

S Arvalom aktívne spolupracujeme od roku 2018 a náš fleet má už viac ako 400 vozidiel, čo jasne potvrdzuje, že nám to spolu funguje dobre. Spoluprácu neustále rozvíjame, máme za sebou viaceré kampane, oslovujeme nové segmenty, prinášame inovácie a zlepšenia pre klientov.

Užitočné tipy 22.08.2022

2 minúty čítania

5 vecí, na ktoré treba myslieť pri zapnutej klimatizácii

Klimatizácia už je dnes súčasťou každého nového automobilu a vodiči ju kvôli klimatickým zmenám musia používať čím ďalej tým viac. Teploty v letných mesiacoch sa často šplhajú k 35 stupňom, kedy je použitie klimatizácie nevyhnutné.

Užitočné tipy 22.08.2022

2 minúty čítania

Asistenčné systémy - vyznáte sa vo všetkých skratkách?

Dnešné moderné automobily musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, aby bola posádka v bezpečí a pohodlí. Výrobcovia nám to ale neuľahčujú, a povinné asistenčné systémy označujú ničnehovoriacimi skratkami. Na takéto označenia už si mnohí zvykli a vo výpise výbavy už tieto riadky prehliadajú. Čo sa ale pod týmito písmenkami skrýva?

Užitočné tipy 25.07.2022

1 minúta čítania

Travel hacks: Ako sa vyhnúť drahým turistickým pasciam na road tripe

Predražené magnetky, fejkové atrakcie a pláže, v ktorých vidíte akurát tak more selfie tyčiek. Určite ste si zažili drahé turistické pasce, ktoré nalákajú neskúsených turistov a oberú ich o peniaze aj čas. Pozrite si naše tipy, ako sa im vyhnúť.

Užitočné tipy 25.07.2022

2 minúty čítania

Kolóna v horúčave: Ako ušetriť vodu, jedlo a sily

Leto. Tri mesiace blaženého tepla, nekončiaceho slnka a road tripov. A nanešťastie, niekedy aj dopravných kolón. V letnom čísle nášho magazínu vám preto prinášame niekoľko tipov, ako zvládnuť dopravnú zápchu v horúčave a na čo myslieť ešte skôr, než sa vydáte na cestu.

Užitočné tipy 25.07.2022

3 minúty čítania

Na jedno nabitie: Slovenské letné destinácie v dosahu jedného dojazdu

Dojazd elektrických vozidiel (EV) sa značne líši. Rozhodujúce sú faktory ako hmotnosť a veľkosť vozidla, veľkosť akumulátora, jazdný štýl alebo podnebie. Moderné elektromobily však dosahujú priemerný dojazd približne 275 – 300 km. No a keďže sa začína sezóna roadtripov, v letnom čísle nášho Arval magazínu vám prinášame prekrásne Slovenské letné destinácie v dosahu jedného dojazdu.

Rozhovory 28.06.2022

3 minúty čítania

Rozhovor s Juniorom - Moje najobľúbenejšie letné destinácie

S moderátorom Juniorom sme sa rozprávali o jeho letných dovolenkových zážitkoch a plánoch. Prezradil nám, bez akého prístroja neodíde na výlet, prečo raz niekomu zaparkoval vo dvore a v čom už prevážal vianočný stromček.

Užitočné tipy 28.06.2022

1 minúta čítania

Operatívny leasing je výhodný aj pre fyzické osoby

Nemusíte byť firma, aby ste mohli využívať výhody operatívneho leasingu. Spísali sme pre vás základné benefity tejto služby

Užitočné tipy 28.06.2022

7 minút čítania

Spoza volantu na bicykel: Najkrajšie cyklotrasy Slovenska

V čase letného voľna najlepšie padne vymeniť plynový a brzdový pedál za cyklistické a prevetrať sa po našich cyklistických cestách a cestičkách. Pripravili sme pre vás malý prehľad zaujímavých cyklotrás, po jednej v každom kraji. Každá cesta má svoje číselné a farebné označenie, takže sa ľahko zorientujete.

Užitočné tipy 28.06.2022

2 minúty čítania

Dopravné predpisy v dovolenkových destináciách: V čom sa líšia od Slovenska?

Pri cestovaní za morom či horami sa nám občas môže stať, že zabudneme, že už nie sme na Slovensku a že v danej krajine môžu platiť iné dopravné predpisy. Pripravili sme súhrn pravidiel cestnej premávky v rámci Európy, aby ste boli vždy pripravení.