Potrebujete poradiť?

Volvo C40 Recharge: Druhý v poradí

Čín­sko-švéd­ske Vol­vo bez zavá­ha­nia krá­ča za svo­jím už skôr ozná­me­ným cie­ľom — pre­dá­vať v roku 2030 iba elek­tro­mo­bi­ly. Už teraz, keď sa podí­va­te na webo­vé strán­ky Vol­va na Slo­ven­sku, tam nenáj­de­te iba vozid­lá so spa­ľo­va­cím moto­rom. V ponu­ke vedú hyb­ri­dy, mild-hyb­ri­dy a naj­nov­šie šty­ri elek­tro­mo­bi­ly.
Zobraziť článok

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Nová Toy­o­ta Prius Plug-in Hyb­rid je nie­len naj­dy­na­mic­kej­šou, ale aj najú­spor­nej­šou gene­rá­ci­ou v his­tó­rii toh­to mode­lu. Dlhý dojazd na elek­tric­ký pohon (EV) a níz­ka spot­re­ba pali­va sú záslu­hou vyspe­lých tech­no­ló­gií. Doká­že naprí­klad pris­pô­so­biť výkon hyb­rid­né­ho sys­té­mu pod­ľa spô­so­bu jaz­dy a štý­lu jaz­dy vodi­ča.
Zobraziť článok

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

S dru­hou gene­rá­ci­ou mode­lu Ško­da Kodiaq auto­mo­bil­ka vylep­šu­je svo­je celo­sve­to­vo úspeš­né veľ­ké SUV. Kodiaq teraz pri­chá­dza s plug-in hyb­rid­ným poho­nom a ešte väč­ším pries­to­rom, naj­mä pre ces­tu­jú­cich v tre­ťom rade seda­diel.
Zobraziť článok
Rozhovory 18.09.2023

2 minúty čítania

KIA - od bicykla k autám

Juhokórejská automobilka KIA bola založená v roku 1944 ako Hyungsung Precision Industry. Pôvodne to bola továreň na výrobu súčiastok na bicykle a oceľových rúrok. V roku 1952 vyrobila svoj prvý bicykel a spoločnosť zmenila svoj názov na súčasný - KIA. Názov vznikol spojením slov KI (povstať) a A (Ázia).

Rozhovory 17.10.2022

5 minút čítania

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spoločnosť nedávno prešla kompletným rebrandingom – z pôvodného sales field force sa stala Naut Group. Cieľom bolo zjednotiť celú skupinu pod jednou značkou a naprieč všetkými trhmi. Čo to v praxi znamená? Všetko nám vysvetlil managing director spoločnosti Naut Group pre Slovensko Igor Biro.

Rozhovory 24.08.2022

3 minúty čítania

Rozhovor: Norbert Hovančák člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za korporátne bankovníctvo

S Arvalom aktívne spolupracujeme od roku 2018 a náš fleet má už viac ako 400 vozidiel, čo jasne potvrdzuje, že nám to spolu funguje dobre. Spoluprácu neustále rozvíjame, máme za sebou viaceré kampane, oslovujeme nové segmenty, prinášame inovácie a zlepšenia pre klientov.

Rozhovory 28.06.2022

3 minúty čítania

Rozhovor s Juniorom - Moje najobľúbenejšie letné destinácie

S moderátorom Juniorom sme sa rozprávali o jeho letných dovolenkových zážitkoch a plánoch. Prezradil nám, bez akého prístroja neodíde na výlet, prečo raz niekomu zaparkoval vo dvore a v čom už prevážal vianočný stromček.

Rozhovory 30.05.2022

3 minúty čítania

Rozhovor so psychológom: Ako si udržať nervy na uzde v náročnej premávke

Hlavne vo veľkých mestách je premávka často zložitá, neprehľadná a plná neočakávaných situácií. Ako na ne reagovať správne a nespôsobiť ešte väčšiu oštaru na ceste? Psychológ Radovan Kyrinovič nám v tomto rozhovore poradil zopár zaujímavých techník.

Rozhovory 27.04.2022

4 minúty čítania

Rozhovor: Automobilový expert Viktor Baláž - nová sezóna F1 a jeho prognózy

Sezóna 2022 Formuly 1 je už v plnom prúde, a musíme si počkať až na koniec novembra, keď sa dozvieme meno nového šampióna. Po pár úvodných pretekoch sme sa rozprávali s automobilovým expertom a novinárom Viktorom Balážom, ktorý sa s nami podelil o jeho názory na prebiehajúcu sezónu.

Rozhovory 22.03.2022

3 minúty čítania

Automobilový expert o nováčikoch na ceste: Najrizikovejší sú tí, ktorí už niečo odjazdili a majú pocit, že sú v tom doma

Automobilového experta Petra Šturdíka z VOLANT.TV sme sa opýtali na rady pre neskúsených a príležitostných šoférov či šoférky.

Rozhovory 20.02.2022

4 minúty čítania

Radovan Kubiš: Vždy som mal šťastie na ambicióznych kolegov a skvelý tím

Za svoju vyše 20-ročnú kariéru stihol vystriedať mnoho pozícií a spoznal svet, až kým v roku 2020 zakotvil u nás v Arval Slovakia. Spoznajte bližšie Radovana Kubiša, nášho retail managera.