Potrebujete poradiť?

Nový Volkswagen Tiguan plug-in hybrid: dojazd 100 km

Volk­swa­gen pred­sta­vu­je vo sve­to­vej pre­mi­é­re úpl­ne novo vyvi­nu­tý model Tigu­an, tre­tiu gene­rá­ciu best­sel­le­ru. Tigu­an dnes pat­rí medzi glo­bál­ne najús­peš­nej­šie mode­ly znač­ky Volk­swa­gen. Od jeho debu­tu v roku 2007 sa pre toto kom­pakt­né SUV roz­hod­lo viac ako 7,6 mili­ó­na zákaz­ní­kov. Nový model bude uve­de­ný do pre­da­ja už v prvom štvrť­ro­ku 2024
Zobraziť článok

Kia EV9: Aerodynamická krabica

Prvý čis­to­krv­ný elek­tro­mo­bil kórej­skej auto­mo­bil­ky Kia, model EV6, mal ohrom­ný úspech. V čase uve­de­nia na trh počet objed­ná­vok troj­ná­sob­ne pre­kro­čil roč­nú výrob­nú kapa­ci­tu a znač­ka navy­še zís­ka­la his­to­ric­ky prvý titul Európ­ske­ho auta roku 2022. Nad­via­že EV9, pré­mi­ové SUV, na ten­to úspech?
Zobraziť článok

Jeep Avenger: Americký kovboj strihnutý pre Európu

Jeep je syno­ny­mom pre terén­ne auto­mo­bi­ly, kto­ré sa nie­len­že nez­ľak­nú ťaž­ké­ho teré­nu, ale pria­mo ho vyhľa­dá­va­jú a uží­va­jú si ho. Model Aven­ger je pres­ne takým par­ťá­kom, hoci vo ver­zii so spa­ľo­va­cím moto­rom len s poho­nom pred­nej nápra­vy.
Zobraziť článok
Rozhovory 17.10.2022

5 minút čítania

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spoločnosť nedávno prešla kompletným rebrandingom – z pôvodného sales field force sa stala Naut Group. Cieľom bolo zjednotiť celú skupinu pod jednou značkou a naprieč všetkými trhmi. Čo to v praxi znamená? Všetko nám vysvetlil managing director spoločnosti Naut Group pre Slovensko Igor Biro.

Rozhovory 24.08.2022

3 minúty čítania

Rozhovor: Norbert Hovančák člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za korporátne bankovníctvo

S Arvalom aktívne spolupracujeme od roku 2018 a náš fleet má už viac ako 400 vozidiel, čo jasne potvrdzuje, že nám to spolu funguje dobre. Spoluprácu neustále rozvíjame, máme za sebou viaceré kampane, oslovujeme nové segmenty, prinášame inovácie a zlepšenia pre klientov.

Rozhovory 28.06.2022

3 minúty čítania

Rozhovor s Juniorom - Moje najobľúbenejšie letné destinácie

S moderátorom Juniorom sme sa rozprávali o jeho letných dovolenkových zážitkoch a plánoch. Prezradil nám, bez akého prístroja neodíde na výlet, prečo raz niekomu zaparkoval vo dvore a v čom už prevážal vianočný stromček.

Rozhovory 30.05.2022

3 minúty čítania

Rozhovor so psychológom: Ako si udržať nervy na uzde v náročnej premávke

Hlavne vo veľkých mestách je premávka často zložitá, neprehľadná a plná neočakávaných situácií. Ako na ne reagovať správne a nespôsobiť ešte väčšiu oštaru na ceste? Psychológ Radovan Kyrinovič nám v tomto rozhovore poradil zopár zaujímavých techník.

Rozhovory 27.04.2022

4 minúty čítania

Rozhovor: Automobilový expert Viktor Baláž - nová sezóna F1 a jeho prognózy

Sezóna 2022 Formuly 1 je už v plnom prúde, a musíme si počkať až na koniec novembra, keď sa dozvieme meno nového šampióna. Po pár úvodných pretekoch sme sa rozprávali s automobilovým expertom a novinárom Viktorom Balážom, ktorý sa s nami podelil o jeho názory na prebiehajúcu sezónu.

Rozhovory 22.03.2022

3 minúty čítania

Automobilový expert o nováčikoch na ceste: Najrizikovejší sú tí, ktorí už niečo odjazdili a majú pocit, že sú v tom doma

Automobilového experta Petra Šturdíka z VOLANT.TV sme sa opýtali na rady pre neskúsených a príležitostných šoférov či šoférky.

Rozhovory 20.02.2022

4 minúty čítania

Radovan Kubiš: Vždy som mal šťastie na ambicióznych kolegov a skvelý tím

Za svoju vyše 20-ročnú kariéru stihol vystriedať mnoho pozícií a spoznal svet, až kým v roku 2020 zakotvil u nás v Arval Slovakia. Spoznajte bližšie Radovana Kubiša, nášho retail managera.