Potrebujete poradiť?

Nový Volkswagen Tiguan plug-in hybrid: dojazd 100 km

Volk­swa­gen pred­sta­vu­je vo sve­to­vej pre­mi­é­re úpl­ne novo vyvi­nu­tý model Tigu­an, tre­tiu gene­rá­ciu best­sel­le­ru. Tigu­an dnes pat­rí medzi glo­bál­ne najús­peš­nej­šie mode­ly znač­ky Volk­swa­gen. Od jeho debu­tu v roku 2007 sa pre toto kom­pakt­né SUV roz­hod­lo viac ako 7,6 mili­ó­na zákaz­ní­kov. Nový model bude uve­de­ný do pre­da­ja už v prvom štvrť­ro­ku 2024
Zobraziť článok

Kia EV9: Aerodynamická krabica

Prvý čis­to­krv­ný elek­tro­mo­bil kórej­skej auto­mo­bil­ky Kia, model EV6, mal ohrom­ný úspech. V čase uve­de­nia na trh počet objed­ná­vok troj­ná­sob­ne pre­kro­čil roč­nú výrob­nú kapa­ci­tu a znač­ka navy­še zís­ka­la his­to­ric­ky prvý titul Európ­ske­ho auta roku 2022. Nad­via­že EV9, pré­mi­ové SUV, na ten­to úspech?
Zobraziť článok

Jeep Avenger: Americký kovboj strihnutý pre Európu

Jeep je syno­ny­mom pre terén­ne auto­mo­bi­ly, kto­ré sa nie­len­že nez­ľak­nú ťaž­ké­ho teré­nu, ale pria­mo ho vyhľa­dá­va­jú a uží­va­jú si ho. Model Aven­ger je pres­ne takým par­ťá­kom, hoci vo ver­zii so spa­ľo­va­cím moto­rom len s poho­nom pred­nej nápra­vy.
Zobraziť článok
Naše autá 24.10.2023

5 minúty čítania

Nový Volkswagen Tiguan plug-in hybrid: dojazd 100 km

Volkswagen predstavuje vo svetovej premiére úplne novo vyvinutý model Tiguan, tretiu generáciu bestselleru. Tiguan dnes patrí medzi globálne najúspešnejšie modely značky Volkswagen. Od jeho debutu v roku 2007 sa pre toto kompaktné SUV rozhodlo viac ako 7,6 milióna zákazníkov. Nový model bude uvedený do predaja už v prvom štvrťroku 2024

Naše autá 27.09.2023

1 minúta čítania

Škoda Kodiaq teraz ako plug-in hybrid s dojazdom 100 km!

S druhou generáciou modelu Škoda Kodiaq automobilka vylepšuje svoje celosvetovo úspešné veľké SUV. Kodiaq teraz prichádza s plug-in hybridným pohonom a ešte väčším priestorom, najmä pre cestujúcich v treťom rade sedadiel.

Naše autá 26.09.2023

2 minúty čítania

Nový Prius plug-in znižuje spotrebu paliva vďaka predvídavej jazde

Nová Toyota Prius Plug-in Hybrid je nielen najdynamickejšou, ale aj najúspornejšou generáciou v histórii tohto modelu. Dlhý dojazd na elektrický pohon (EV) a nízka spotreba paliva sú zásluhou vyspelých technológií. Dokáže napríklad prispôsobiť výkon hybridného systému podľa spôsobu jazdy a štýlu jazdy vodiča.

Naše autá 07.08.2023

1 minúta čítania

Angličan z Číny - MG EHS plug-in

Značka automobilov MG má viac než 100-ročnú históriu. Od roku 2006 je ale v čínskych rukách a od roku 2016 sa v Číne jej automobily aj vyrábajú. Značka začala svoju európsku expanziu v Holandsku a následne v Nórsku, kde sa v predaji drží na popredných priečkach.

Naše autá 03.08.2023

2 minúty čítania

Peugeot: najširšia ponuka elektrických vozidiel v Európe

Rok 2023 by mal byť rokom výrazného zrýchlenia v elektrifikácii modelov automobilky PEUGEOT: od prvej polovice roka 2023 budú všetky modely značky dostupné s jedným alebo viacerými elektromotormi. PEUGEOT tak získa najširšiu elektrickú ponuku v Európe s mnohými novými modelmi a technológiami od elektrických bicyklov a skútrov, až po osobné vozidlá a dodávky.

Naše autá 20.02.2022

1 minúta čítania

Hľadáte nové auto? Tieto štyri autá máme skladom

Ak zvažujete operatívny leasing, pozrite si našu ponuku „skladoviek“, ktoré môžete mať už za týždeň po podpise zmluvy.